s t u d i o

rogier van der bilt 

i n t e r i o r 
a r c h i t e c t u r e all rights reserved  © 2022 
member   BNO

"de uitdaging van ruimtelijk ontwerpen ligt niet zozeer in het leggen van de puzzel,
maar in het definiëren van de stukjes..."

"the challenge of spacial design is not just to fit the puzzle, but to define the pieces..."


interieur   I   architectuur

Sinds 1997, een ontwerpstudio voor architectuur en interieur, gevestigd in Amsterdam. 


In de loop der jaren heeft Rogier zich begeven langs alle kanten en raakvlakken met het vakgebied. Elke discipline heeft zijn eigen fascinaties en uitdagingen. Vooral als de stakes hoger worden en de opdrachten specifieker. Of dat nou een stralingsvrije all season joert is, een winkelomgeving voor metrostations of een high-end dog-fashion pop-up display…bent u er nog? De diversiteit stimuleert kruisbestuiving; de ervaringen mee te nemen naar de verschillende opdrachten. 

Materialisering en techniek zijn voor hem wezenlijk en veelal leidend in de totstandkoming van een ontwerp. Het doel is immers altijd dat het goed en slim gemaakt kan worden, opdat het op alle fronten kan ‘shinen’.

Tijdens zijn loopbaan heeft Rogier gewerkt aan diverse retailconcepten voor toonaangevende bedrijven, waaronder GVB, ING, Mooi, AHtogo, Schiphol retail en Servex.

Ook heeft hij ruime ervaring met particuliere opdrachten;  meest gevraagd zijn interieurs op maat, waarbij de nadruk ligt op ruimtelijke kwaliteit. Soms in losse interieuronderdelen, zoals trappen, keukens en kasten op maat. Vaker in complete verbouwingen, waarbij comfort, routing, levensloop, lichtval, stijl & sfeer worden vertaald naar goede lay-outs, slimme inbouw, fijne details en zorgvuldige materialisering.


Met kennis van bouwkunde en regelgeving worden eventuele omgevingstrajecten worden doorlopen ten bate van bijgebouwen, woninguitbreidingen of renovaties. Samenwerking met partners voor constructieberekeningen, installaties en uitvoering garanderen dekkend aanbod van de nodige disciplines.


Geen klus te klein of te groot en altijd bereid tot een gesprek.

“Less is more only when more is too much.” 

Frank Lloyd Wright

interior  I  architecture

Studio Rogier van der Bilt is an Amsterdam located design studio for interior & architecture, since 1997.

Over the years, Rogier has moved along all sides and interfaces of the profession. Each discipline has its own fascinations and challenges. Especially when the stakes get higher and the assignments more specific. Whether that is a radiation-free all-season yurt, a retail environment within metro stations or a high-end dog-fashion pop-up display...are you still with me? The diversity encourages cross-pollination; taking the experiences to different assignments.
Materialisation and technology are essential and often leading in the creation of a design. After all, the aim is always that it can be made well and smartly, so that it can 'shine' on all fronts.


During his career, Rogier has worked on various retail concepts for leading companies, including GVB, ING, Mooi, AHtogo, Schiphol retail and Servex.
He also has extensive experience with private commisions; most requested are custom tailored interiors, with great attention to spacial quality. Sometimes in seperate features like staircases, kitchens and custom built-in cabinets.
More often part of total renovations, in which comfort, routing, lifecycle, lighting and atmosphere are translated to good plans, clever built, refined details and careful materialisation.

With knowledge of construction and dutch regulations, building permits will not be an obstacle on the way to realising your extension, renovation or outbuilding. Working with a team of qualified advisors and craftsmen, your wishes are in good hands.


No wish too big or small, always available for a coffee.